MHE Jabukovik

  • Lokacija: Gradska reka, sliv reke Vlasine, opština Crna Trava
  • Kapacitet: 1.885 kW
  • Energetska dozvola: 312-01-00668/2009-12 od 18.01.2010